IMPRINT

Verantwoordelijke uitgever

CARPRO
Industriegebiet Rovert
Gewerbestraße 36
4731 Eynatten
Belgien

Mail: info@carpro.be
Telefon: +32 (0) 87 63 90 90

Bevoegd om te vertegenwoordigen: Steve Aerts

U kunt ons telefonisch bereiken van 8.30 tot 17.00 uur of schriftelijk.
 

Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen (ODR-platform), waartoe u toegang hebt op https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE.

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten, maar wij zijn niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

De verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete inbreuk. Als wij kennis krijgen van overeenkomstige wetsovertredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken op deze pagina's die door de beheerders van de site zijn gemaakt, vallen onder het auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.